Thu Hương

Thu Hương

Lý lịch giảng viên

▶ Học vấn

Cử nhân chuyên ngành Luật trường ĐH Quốc gia Hà Nội

Hoàn tất khóa đào tạo Tiếng Hàn ở viện đào tạo ngôn ngữ ĐH Chungang

Thạc sĩ ngành kinh doanh trường ĐH Soongsil

 

▶ Kinh nghiệm

Giảng dạy online tiếng Hàn ở trung tâm SOFL Việt Nam

Thông dịch tiếng Hàn-Việt hội nghị đào tạo diễn kịch thế giới lần thứ 3 trường ĐH Chungang

Tiếng Hàn OPIc cấp tốc

Giảng viên:Thu Hương

Phí nghe giảng: 519,000 đ

© 2020 ECK Education. All rights reserved.