조정미 Jo Jeong Mi

조정미 Jo Jeong Mi

Lý lịch giảng viên

▶ Học vấn

- Cử nhân trường đại học nữ Sangmyung

- Thạc sỹ khoa Giáo dục trường đại học Catholic


▶ Kinh nghiệm

- Tham gia London teacher training college của TESOL

- Làm giám thị lĩnh vực tường thuật bằng lời ở Trung tâm Xuất nhập cảnh Hàn Quốc

- Hiện là giảng viên tiếng Hàn ở trường đại học Pyeongtaek

© 2021 ECK Education. All rights reserved.