Mỹ Linh

Mỹ LinhGiảng viên

Lý lịch giảng viên

[Học vấn]

- Đang theo học trường ĐH Hanyang

- EJU 504 điểm


[Kinh nghiệm]

- Luyện thi JLPT

- Luyện thi giao tiếp tiếng Nhật

© 2023 ECK Education. All rights reserved.