Chae Ji yeon

Chae Ji yeonGiảng viên

Lý lịch giảng viên

Hiện tại

Đại diện Inhwain

Giáo viên tư nhân hỗ trợ hưu trí quỹ quốc gia

Giáo viên đào tạo hỗ trợ chuyển nghề Ingeus

 

Trước đây

Kế hoạch/đào tạo bảo hộ người tiêu dùng của Samsung cháy nổKế hoạch/đào tạo giáo dục kinh doanh ngân hàng Standard CharteredKế hoạch/đào tạo bảo hộ người tiêu dùng của Chứng khoán KB
Tốt nghiệp trường Đại học nữ sinh SungshinTốt nghiệp Khoa giáo dục học Viện sau đại học giáo dục trường Đại học Korea
Người hướng dẫn coaching AAA của HowcoachChứng chỉ giáo viên  Berkman / Aneagram / DiSCTư vấn dịch vụChứng chỉ giáo viên tư vấn hình ảnh
Chuyên gia giảng dạy thiết kế CSPhát triển hướng dẫn sử dụng và hạng mục đánh giá giám sát CS, khóa đào tạo CS

© 2023 ECK Education. All rights reserved.