Hoang Thi Thuy Tien

Hoang Thi Thuy Tien

Lý lịch giảng viên

[학력]
부산외국어대학교 한국어문학과 졸업

[강의 및 출강]
ECK교육 베트남어 강사
베트남 주재원 양성 과정 베트남어 입문~고급, OPIC 베트남어 강의 전문
포스코건설 베트남법인, 부산국제교류재단 근무
삼성, 롯데, CJ, 한국수출입은행, 국민은행, 아시아나항공, 제주항공 등 기업 출강
공공기관, 기업 행사 전문 통·번역 활동 경력 다수

[저서]
하루 10분 말하기 습관 비즈니스 베트남어 (ECK북스)

[기타이력]
베트남어 학습 블로그 운영 (https://blog.naver.com/withvietnamese)

The 바른 베트남어 Step3

Giảng viên:Hoang Thi Thuy Tien

Phí nghe giảng: 1,200,000 đ

베트남 주재원 과정

Giảng viên:Hoang Thi Thuy Tien

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

한 번에 끝! OPIc 베트남어 IH-AL

Giảng viên:Hoang Thi Thuy Tien

Phí nghe giảng: 1,400,000 đ

© 2023 ECK Education. All rights reserved.