Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Thị Phượng

Lý lịch giảng viên

[학력]
한국외국어대학원 한국어교육학과

[동영상]
세모담 베트남어 기초

[기타 이력]
VIET NEW LINE 조경 계획 및 설계
MR & MS International Business행사 통역
강남 삼성 라마르병원 베트남 의료관광 통역
베트남 업체 Quang Tran Phat의 농업 관련 수입 통역
'중소기업 중앙회 호치민 K-Beauty 바이어 초청’ 통역

Khuyến mãi

Tiếng Hàn OPIc IH cấp tốc

Giảng viên:Nguyễn Thị Phượng

Phí nghe giảng: 800,000 đ450,000 đ

© 2023 ECK Education. All rights reserved.