Hwang Ehm Lim

Tôi bắt đầu học tiếng Việt với một trái tim đập rộn ràng!

Hwang Ehm LimGiảng viên

Lý lịch giảng viên

Tốt nghiệp khoa tiếng Việt Đại học Ngoại ngữ Hankuk

Thạc sĩ khoa tiếng Việt Đại học Ngoại ngữ Hankuk

Tiến sĩ chuyên ngành văn hóa toàn cầu Đại học Ngoại ngữ Hankuk

- Thông dịch và y tá sở tại chương trình giao lưu thanh thiếu niên giữa các quốc gia Bộ Y tế và Phúc lợi 

- Dạy tiếng Hàn cho nhân viên hãng hàng không Việt Nam

- Biên dịch tiếng Việt cho bản tin KBS world radio

- Giảng viên tại nhiều công ty như Lotte, CJ, Samsung và Daewoong

- Giảng viên tiếng Việt chương trình thi đại học tại 5 chi nhánh của học viện Cheongsol

- Giảng viên tiếng Việt tại campus toàn cầu Đại học Ngoại ngữ Hankuk

© 2020 ECK Education. All rights reserved.