Korean

Korean for Vietnamese - Grade 1

Teacher:Phan Nguyên

Listening fee: 599,000 đ

Promotion

Tiếng Hàn OPIc IH cấp tốc

Teacher:Nguyen Thi Phuong

Listening fee: 800,000 đ450,000 đ

Học tiếng Hàn qua web-drama

Teacher:Thùy Dương

Listening fee: 599,000 đ

Korean Corporate Culture

Listening fee: 329,000 đ

Korean Culture

Listening fee: 329,000 đ

Surviving Korea

Listening fee: 329,000 đ

Quick OPIc Korean

Teacher:Thu Hương

Listening fee: 519,000 đ

TOPIK 2 Pre-course

Teacher:Xuân Giang

Listening fee: 549,000 đ

TOPIK 3 Pre-course

Teacher:Thảo Trang

Listening fee: 549,000 đ

Korea culture

Teacher:Nguyễn Nguyên Bảo Yến

Listening fee: 329,000 đ

Introduction Business Korean

Teacher:Phan Nguyên

Listening fee: 519,000 đ

TOPIK 4+ Pre-course

Teacher:Phan Nguyên

Listening fee: 599,000 đ

TOPIK 5+ Pre-course

Teacher:Phan Nguyên

Listening fee: 599,000 đ

Korean for Vietnamese - grade 2

Teacher:Phan Nguyên

Listening fee: 599,000 đ

Topik Advance

Teacher:Thảo Trang

Listening fee: 649,000 đ

© 2023 ECK Education. All rights reserved.