OPIC

Tổng quan về OPIc

A.  Hiểu về OPIC

  1. 1.     Tổng quan về OPIc

OPIc là bài thi đánh giá một cách trung thực và đáng tin cậy về năng lực nói thành thạo một ngoại ngữ, được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. OPIc được phát triển dựa trên nhu cầu ngày càng tăng cao khắp thế giới để kiểm tra và đánh giá mức độ nói thành thục một ngoại ngữ. OPIc là bài thi trực tuyến mô phỏng bài thi OPI "truyền thống" (chữ c nghĩa là “computer”), nhưng khác với OPI có giám khảo là người thật sẽ tiến hành phỏng vấn thí sinh, trong bài thi OPIc, bạn sẽ gặp Ava- giám khảo “ảo” này sẽ đưa ra các câu hỏi một cách linh hoạt dựa trên trình độ và sở thích, mối quan tâm của từng thí sinh thông qua một hệ thống được thiết kế cẩn thận và chặt chẽ.

Mục đích của bài thi OPIC giống với bài thi OPI: thu thập các mẫu hội thoại theo chuẩn phục vụ hoạt động chấm thi của các giám khảo và đưa ra so sánh với các mức độ thành thạo khi sử dụng ngôn ngữ theo mô tả của Hướng dẫn Đánh giá mức độ thành thạo ngôn ngữ của ACTFL.

Thời gian kiểm tra tổng là 60 phút, trong đó có 20 phút định hướng (Khảo sát Kiến thức nền và Tự đánh giá năng lực ngôn ngữ) và bài phỏng vấn kiểm tra trong 40 phút (từ 12-15 câu hỏi tuỳ trường hợp).

Thang điểm đánh giá bao gồm 9 cấp độ từ Novice Low đến Advance Low.

Hiện tại ở Việt Nam Trung tâm Khảo thí OPIc cung cấp kỳ thi cho 3 ngôn ngữ là Tiếng Anh, Tiếng Hàn và Tiếng Việt.

 

© 2023 ECK Education. All rights reserved.