Khuyến mãi

Văn hóa và phép tắc công sở [giảng bằng tiếng Hàn + Vietsub]

Giảng viên:조정미 Jo Jeong Mi

Phí nghe giảng: 400,000 đ300,000 đ

Khuyến mãi

Korean Corporate Culture

Phí nghe giảng: 499,000 đ350,000 đ

Luyện thi OPIC tiếng Việt cấp tốc IM

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

Câu mẫu tiếng Việt bước 1

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,400,000 đ

Văn hóa Việt Nam

Giảng viên:CAO HUYỀN TRANG

Phí nghe giảng: 600,000 đ

진짜 진짜 왕초보 영어회화

Phí nghe giảng: 250,000 đ

The 바른 영어 인터뷰

Phí nghe giảng: 300,000 đ

The 빠른 SPA 실전

Phí nghe giảng: 300,000 đ

© 2019 ECK Education. All rights reserved.