[Quy định]

Quy định sử dụng dịch vụ

1. Không thể cùng sở hữu hoặc cho mượn tài khoản ID của bản thân. Người học phải có trách nhiệm quản lý mật khẩu và tài khoản ID của bản thân

2. Nếu bài giảng bị hủy do vi phạm hợp đồng thì sẽ không hoàn lại tiền học phí

3. Không thể sở hữu hoặc bán nội dung bài học một cách phạm pháp

4. Những người sao chép và bán phạm pháp nội dung sẽ bị xử phạt về mặt pháp lý vì hành vi xâm phạm bản quyền. Tất cả nội dung là những nội dung quan trọng nên cần phải được bảo vệ bản quyền

5. Thời gian tạm dừng khoá học tối đa 30 ngày, trước 30 ngày bạn huỷ tạm dừng chúng tôi sẽ cộng thời gian tạm dừng của bạn vào khoá học, sau 30 ngày khoá học sẽ tự động huỷ tạm dừng và khoá học sẽ cộng vào 30 ngày. Bạn được tối đa 3 lần tạm dừng khoá học.

Các quy định khác

Bình luận

© 2023 ECK Education. All rights reserved.