[Hàn Quốc và hơn thế nữa]

CÁC KIỂU 'VÂNG' TRONG TIẾNG HÀN

14/06/2019
CÁC KIỂU 'VÂNG' TRONG TIẾNG HÀN
- 네
- 네네
- 네에
- 넹
- 네넹
Và hơn thế nữa 😆 Sao mà nhiều thế này trời?... Các bạn tham khảo ảnh dưới để biết người Hàn dùng và giải thích các kiểu 'vâng' như thế nào nhé ^^

 

Bạn thường 'vâng' với người Hàn theo cách nào?

Thư viện

Các bài viết khác

Bình luận

© 2021 ECK Education. All rights reserved.