[Hàn Quốc và hơn thế nữa]

HÀN QUỐC TRONG TƯỞNG TƯỢNG VS. THỰC TẾ

23/04/2019

HÀN QUỐC TRONG TƯỞNG TƯỢNG VS. THỰC TẾ

 

 Tưởng tượng 1: Trai Hàn tinh tế lãng mạn?
 Thực tế 1: Tinh tế hay lãng mạn chỉ ứng với 5% trai có kinh nghiệm hẹn hò, hoặc chỉ áp dụng trong thời gian mới quen thôi còn đâu khá là hồn nhiên vô tư, thế mới cần được bạn gái đào tạo đúng không.

 Tưởng tượng 2: Người Hàn không nói tiếng Anh?
 Thực tế 2: Có, nói chuyện mà phát hiện mình là người nước ngoài thì 99% người Hàn nổ tiếng Anh ngay, cơ mà là Konglish hihi, nên mình bảo họ nói tiếng Hàn cho xong.

 Tưởng tượng 3: Hàn Quốc sạch bong?
 Thực tế 3: Hiện tại nhìn qua thì sạch nhưng thực ra bụi nhỏ tung trời.

 Tưởng tượng 4: Người Hàn không ưa người Nhật?
 Thực tế 4: Có lẽ là đúng với người có tuổi hoặc/và sống trong lịch sử thôi; người Hàn hiện đại biết tiếng Nhật, sống theo lối sống của người Nhật, du lịch Nhật v.v khá nhiều đó.

 Tưởng tượng 5: Người Hàn sống vì cộng đồng hay vị kỉ?
 Thực tế 5: Trong môi trường mọi người quen nhau như công sở, người Hàn luôn tỏ ra là biết nhìn trước ngó sau; còn ở nơi công cộng thì phần lớn mình thấy mạnh ai nấy hành động.

Thư viện

Các bài viết khác

Bình luận

© 2021 ECK Education. All rights reserved.