[Hàn Quốc và hơn thế nữa]

NHỮNG BIỂU HIỆN KHIẾN TIẾNG HÀN CỦA BẠN CÓ VẺ XỊN HƠN

10/05/2019

NHỮNG BIỂU HIỆN KHIẾN TIẾNG HÀN CỦA BẠN CÓ VẺ XỊN HƠN

 가즈아
Cách nói ngân dài của 가자: đi hoyyyyy

 말잇못 (말을 잇지 못함)
Cạn lời, không biết nói gì hơn

 ㅇㅇㅇ 실화냐?
ㅇㅇㅇ là có thật?

 -각
Tiếp từ -각 đứng sau danh từ, ám chỉ đã đến lúc phù hợp/chắc chắc để thực hiện việc liên quan đến danh từ đó (có lẽ chữ 각 này ứng với chữ 'khắc' trong 'thời khắc').
Ví dụ: 치킨각, 구매각

 갑분-
갑자기 분위기가 ㅇㅇㅇ: đột nhiên không khí trở nên ㅇㅇㅇ (trạng thái thay đổi so với ban đầu)
Ví dụ phổ biến là 갑분싸 (갑자기 분위기가 싸해짐), ngoài ra có thể thay chữ đứng sau 갑분- bằng chữ mở đầu của từ mà bạn muốn.

 

Thư viện

Các bài viết khác

Bình luận

© 2021 ECK Education. All rights reserved.