[Tin tức Hàn - Việt]

THÊM 1 TRƯỜNG ĐH HÀN QUỐC HỢP TÁC VỚI ĐH VIỆT NAM

08/05/2019

THÊM 1 TRƯỜNG ĐH HÀN QUỐC HỢP TÁC VỚI ĐH VIỆT NAM

Bài báo này đưa tin ĐH Woosuk của Hàn Quốc kí kết hiệp ước giao lưu đào tạo nhân tài với ĐH Quốc gia Hà Nội.
<3
Nội dung hợp tác đào tạo gồm:
- Giao lưu về học thuật, hợp tác nghiên cứu, tổ chức hội thảo
- Phát triển chương trình giao lưu/trao đổi sinh viên
- Phái cử giáo sư/giảng viên

Nguồn: 뉴스1 | Dịch bởi ECKedu Vietnam

Vài thông tin về trường ĐH Woosuk
Địa chỉ: 전북 완주군 삼례읍 삼례로 443
Web: https://www.woosuk.ac.kr

 

 

 

Thư viện

Các bài viết khác

Bình luận

© 2023 ECK Education. All rights reserved.