The 빠른 OPIc Intermediate

Lộ trình họcTotal number of lectures (25 items)

Thời hạn nghe giảng30

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

300,000 đ

[30,000]

Giáo trình

Không có

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1오픽이란?Xem thử
2고득점 전략
3대안 제시 Role Play 2
4자기소개
5빈출문제
6조킹, 걷기, 공원
7영화, 공원, 독서
8요리
9집안일, 재활용
10국내, 해외 여행
11상황 Role Play 1
12상황 Role Play 2
13대안 제시 Role Play 1
14돌발-은행
15돌발-TV 시청
16돌발-Technology
17돌발-쇼핑
18돌발-도시와 시골
19돌발-교통수단
20돌발-병원
21돌발-날씨, 계절
22돌발-핸드폰
23돌발-약속
24돌발-명절
25돌발-외식

© 2020 ECK Education. All rights reserved.