Làm quen với tiếng Anh OPIc IM

Giảng viênHoàng Dung

Lộ trình họcTổng số bài giảng (15 bài)

Giáo trìnhFile tài liệu bài giảng

Thời hạn nghe giảng30 ngày

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

519,000 đ

[25,000]

Giáo trình

Không có

▶ Giới thiệu khóa học

 - Luyện thi OPIc dựa trên nền tảng đáp án mẫu

 - Khóa học chi tiết giúp học viên đạt trên cấp IM cho OPIc English

 - Khóa học giúp làm quen với các mẫu câu và từ vựng đa dạng thông qua việc học các lối diễn đạt của từng dạng câu hỏi

 

▶ Đối tượng học

 - Người học đặt mục tiêu đạt trên IM trong kỳ thi OPIc
 - Học viên muốn ôn tập lại lần cuối trước kỳ thi OPIc
 - Đối tượng học viên có thể nói những câu đơn giản nhưng còn yếu khi diễn đạt các mẫu câu phức tạp

 

▶ Mục tiêu khóa học

 - Đạt điểm trên IM cho OPIc English

 - Thành thạo kĩ năng trả lời, không bàng hoàng trước các dạng câu hỏi

 - Thông qua việc làm quen với mẫu câu và từ vựng đa dạng, nâng cao khả năng nói tiếng Anh thực tế

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1Lesson 1 PreviewXem thử
2What is OPIc?
3Introducing Myself Giới thiệu bản thân
4Describing a Person Miêu tả về một người
5Describing an Activity Miêu tả một hoạt động
6Describing an Object Miêu tả một vật
7Describing a Place Miêu tả nơi chốn
8Like/Dislike Thích/Không thích
9Describing Daily Rountine at School/Company Miêu tả cuộc sống hàng ngày ở Trường học/Công ty
10Traveling Du lịch
11Memorable Experiences Kỷ niệm đáng nhớ
12Describing Problem/Unexpected Experience Miêu tả một vấn đề/Kỷ niệm không mong đợi
13Describing a Process Miêu tả một quá trình
14Comparing Things So sánh các vật
15Role Play: Favors, Suggestions Đóng vai: tình huống nói lời thỉnh cầu, lời đề nghị
16Role Play, Additional Questions Đóng vai, Các câu hỏi phát sinh

Hoàng Dung

Lý lịch giảng viên

TLBU Graduate School of Law in Seoul, MASTER OF LAW
University of Social Sciences and Humanities, Bachelor of English
Ho Chi Minh City University of Law, Bachelor of Law
ASIA ENGLISH CENTER English Teacher and Consultant 

© 2020 ECK Education. All rights reserved.