Thành thạo tiếng Anh giao tiếp căn bản

Giảng viênHồ Mai Phương

Lộ trình họcTổng số bài giảng (15 bài)

Giáo trìnhFile tài liệu bài giảng

Thời hạn nghe giảng30 ngày

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

519,000 đ

[25,000]

Giáo trình

Không có

▶ Giới thiệu khóa học

  - Khóa học giúp định hướng cho người không biết bắt đầu học tiếng Anh từ đâu
  - Khóa học giúp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh
  - Khóa học giúp đạt trình độ căn bản một cách dễ dàng thông qua các bài giảng hội thoại hàng ngày 

Đối tượng học

  - Người đang yếu kỹ năng nói tiếng Anh
  - Người nắm ngữ pháp căn bản nhưng khi nói thì không nói được
  - Người học ngữ pháp tiếng Anh căn bản

▶ Mục tiêu khóa học

  - Tập trung luyện tập nói, nghe tiếng Anh
  - Tăng tự tin trong việc nói và nghe tiếng Anh thông qua việc luyện tập mỗi ngày
  - Giúp nắm bắt được phương pháp học dành cho những người học còn yếu tiếng Anh căn bản

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1Lesson 1 previewXem thử
2Bài 1: Chào hỏi
3Bài 2: Thích hay không thích
4Bài 3: Phương hướng
5Bài 4: Thời gian
6Bài 5: Thời tiết
7Bài 6: Phim ảnh
8Bài 7: Yêu cầu giúp đỡ
9Bài 8: Chơi thể thao
10Bài 9: Ăn uống
11Bài 10: Nghề nghiệp
12Bài 11: Ngày nghỉ, ngày lễ
13Bài 12: Du lịch
14Bài 13: Mua sắm
15Bài 14: Thần tượng
16Bài 15: Tổng kết khóa khọc

Hồ Mai Phương

Lý lịch giảng viên

Sejong University, Seoul, Korea Bachelor of Hospitality and Tourism Management, English track

Hanoi University, Hanoi, Vietnam Bachelor of Italian Studies

Phan Boi Chau Specialized High School, Nghe An, Viet Nam (Major in English)

Online content writer at English for share

© 2020 ECK Education. All rights reserved.