Tiếng Hàn

Khuyến mãi

Tiếng Hàn OPIc IH cấp tốc

Giảng viên:Nguyễn Thị Phượng

Phí nghe giảng: 800,000 đ450,000 đ

Học tiếng Hàn qua web-drama

Giảng viên:Thùy Dương

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Korean Corporate Culture

Phí nghe giảng: 329,000 đ

Korean Culture

Phí nghe giảng: 329,000 đ

Surviving Korea

Phí nghe giảng: 329,000 đ

Tiếng Hàn OPIc cấp tốc

Giảng viên:Thu Hương

Phí nghe giảng: 519,000 đ

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 2

Giảng viên:Xuân Giang

Phí nghe giảng: 549,000 đ

Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc

Giảng viên:Nguyễn Nguyên Bảo Yến

Phí nghe giảng: 329,000 đ

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 3+

Giảng viên:Thảo Trang

Phí nghe giảng: 549,000 đ

Sắc màu văn hóa Hàn Quốc

Giảng viên:Nguyễn Nguyên Bảo Yến

Phí nghe giảng: 329,000 đ

Tiếng Hàn thương mại nhập môn

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 519,000 đ

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 4+

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 5+

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Chinh phục đề thi TOPIK cao cấp

Giảng viên:Thảo Trang

Phí nghe giảng: 649,000 đ

The 바른 베트남어 Step3

Giảng viên:Hoang Thi Thuy Tien

Phí nghe giảng: 1,200,000 đ

베트남 주재원 과정

Giảng viên:Hoang Thi Thuy Tien

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

한 번에 끝! OPIc 베트남어 IH-AL

Giảng viên:Hoang Thi Thuy Tien

Phí nghe giảng: 1,400,000 đ

왕 쉬운 베트남어 단어장

Giảng viên:김연진 Kim Yeon Jin

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

이문화 특강 - 베트남

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

한 번에 끝내는 베트남어 첫걸음

Giảng viên:이수경

Phí nghe giảng: 1,200,000 đ

Tiếng Trung ngành dịch vụ - Nhập môn

Giảng viên:Thanh Thùy

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Học tiếng Trung đúng cách step 1

Giảng viên:Thanh Thùy

Phí nghe giảng: 599,000 đ

© 2023 ECK Education. All rights reserved.