Tiếng Hàn

Khuyến mãi

Học tiếng Hàn qua web-drama

Giảng viên:Thùy Dương

Phí nghe giảng: 599,000 đ399,000 đ

Korean Corporate Culture

Phí nghe giảng: 329,000 đ

Korean Culture

Phí nghe giảng: 329,000 đ

Surviving Korea

Phí nghe giảng: 329,000 đ

Tiếng Hàn OPIc cấp tốc

Giảng viên:Thu Hương

Phí nghe giảng: 519,000 đ

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 2

Giảng viên:Xuân Giang

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc

Giảng viên:Nguyễn Nguyên Bảo Yến

Phí nghe giảng: 329,000 đ

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 3+

Giảng viên:Thảo Trang

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Sắc màu văn hóa Hàn Quốc

Giảng viên:Nguyễn Nguyên Bảo Yến

Phí nghe giảng: 329,000 đ

Tiếng Hàn thương mại nhập môn

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 519,000 đ

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 4+

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 5+

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Chinh phục đề thi TOPIK cao cấp

Giảng viên:Thảo Trang

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Khuyến mãi

Mỗi ngày nói tiếng Việt thương mại 10 phút

Giảng viên:팜레민 Phạm Lê Minh

Phí nghe giảng: 1,400,000 đ1,000,000 đ

Luyện thi OPIC tiếng Việt cấp tốc IM

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

Câu mẫu tiếng Việt bước 1

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,400,000 đ

Văn hóa Việt Nam

Giảng viên:CAO HUYỀN TRANG

Phí nghe giảng: 600,000 đ

Tiếng Việt Jjambbong Season 1

Giảng viên:Bella Do

Phí nghe giảng: 40,000 đ

Học tiếng Việt đúng cách lớp 1

Giảng viên:Lee Suh Jin, Bella Do

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

Tiếng Trung ngành dịch vụ - Nhập môn

Giảng viên:Thanh Thùy

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Học tiếng Trung đúng cách step 1

Giảng viên:Thanh Thùy

Phí nghe giảng: 599,000 đ

© 2020 ECK Education. All rights reserved.