Korean Corporate Culture

Lộ trình họcTotal number of lectures (5 items)

Thời hạn nghe giảng15 ngày

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

329,000 đ

[15,000]

Giáo trình

Không có

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1Facts & Impressions of KoreaXem thử
2Business Titles
3Business Meetings
4Company Outings
5Sum up

© 2020 ECK Education. All rights reserved.