Korean Culture

Lộ trình họcTotal number of lectures (5 items)

Thời hạn nghe giảng15 ngày

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

329,000 đ

[15,000]

Giáo trình

Không có

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1Confucianism & HierarchyXem thử
2Basic Hangul Express
3Clothing Attire
4Food
5Most Visited Places in Seoul

Nhận xét

ECK교육 (ECK교육) - 20/06/2019

awesome!!
Câu trả lời:

© 2020 ECK Education. All rights reserved.