Surviving Korea

Lộ trình học

Thời hạn nghe giảng30

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

499,000 đ

350,000 đ

[10,000]

Giáo trình

Không có

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1AccommodationXem thử
2Public Transportation
3Expat Community
4Recycling
5Weather

© 2019 ECK Education. All rights reserved.