Surviving Korea

Lộ trình học

Thời hạn nghe giảng15 ngày

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

329,000 đ

[15,000]

Giáo trình

Không có

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1AccommodationXem thử
2Public Transportation
3Expat Community
4Recycling
5Weather

© 2020 ECK Education. All rights reserved.