Tiếng Hàn nhập môn [giảng bằng tiếng Hàn + Vietsub]

Giảng viên장민경 Jang Min Kyung

Lộ trình họcTotal number of lectures (8 items)

Thời hạn nghe giảng30 ngày

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

399,000 đ

[40,000]

Giáo trình

Không có

Giới thiệu khóa học
- Tích lũy những hiểu biết cơ bản về tiếng Hàn trước khi học tiếng Hàn thương mại
- Học ngữ pháp cơ bản của tiếng Hàn
- Học từ a-b-c đến những từ vựng và cách diễn đạt thường dùng

Đối tượng học
- Học viên muốn học ngữ pháp cơ bản trước khi học tiếng Hàn thương mại
- Học viên chuẩn bị sinh sống ở Hàn Quốc
- Học viên muốn học tiếng Hàn từ các bước cơ bản

Mục tiêu khóa học
- Tích lũy tri thức cơ bản về phụ-nguyên âm tiếng Hàn
- Học cách đọc, viết chữ Hangul
- Nắm vững ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn
Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1Phụ âm & nguyên âm ①PDFXem thử
2Phụ âm & nguyên âm ②
3Phụ âm & nguyên âm ③
4Âm và phụ âm cuối ①
5Âm và phụ âm cuối ②
6Từ và từ loại
7Câu ①
8Câu ②

장민경 Jang Min Kyung

Lý lịch giảng viên

▶ Học vấn
- Cử nhân khoa Văn học Hàn Quốc trường đại học Soongsil

- Thạc sỹ khoa Đào tạo tiếng Hàn trường đại học Korea (KU)


▶ Kinh nghiệm
Giảng dạy tiếng Hàn cơ sở trường Hosanna, Cam-pu-chia

© 2021 ECK Education. All rights reserved.