Tiếng Hàn nhập môn [giảng bằng tiếng Hàn]

Giảng viên장민경 Jang Min Kyung

Lộ trình họcTotal number of lectures (8 items)

Thời hạn nghe giảng30 ngày

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

329,000 đ

[15,000]

Giáo trình

Không có

Giới thiệu khóa học
- Tích lũy những hiểu biết cơ bản về tiếng Hàn trước khi học tiếng Hàn thương mại
- Học ngữ pháp cơ bản của tiếng Hàn
- Học từ a-b-c đến những từ vựng và cách diễn đạt thường dùng
Đối tượng học
- Học viên muốn học ngữ pháp cơ bản trước khi học tiếng Hàn thương mại
- Học viên chuẩn bị sinh sống ở Hàn Quốc
- Học viên muốn học tiếng Hàn từ các bước cơ bản
Mục tiêu khóa học
- Tích lũy tri thức cơ bản về phụ-nguyên âm tiếng Hàn
- Học cách đọc, viết chữ Hangul
- Nắm vững ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn
Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1Phụ âm và nguyên âm ①PDFXem thử
2Phụ âm và nguyên âm ②
3Phụ âm và nguyên âm ③
4Âm tiết và phụ âm cuối ①
5Âm tiết và phụ âm cuối ②
6Từ và loại từ
7Câu trong tiếng Hàn ①
8Câu trong tiếng Hàn ②

장민경 Jang Min Kyung

Lý lịch giảng viên

▶ Học vấn
- Cử nhân khoa Văn học Hàn Quốc trường đại học Soongsil

- Thạc sỹ khoa Đào tạo tiếng Hàn trường đại học Korea (KU)


▶ Kinh nghiệm
Giảng dạy tiếng Hàn cơ sở trường Hosanna, Cam-pu-chia

© 2021 ECK Education. All rights reserved.