Tiếng Hàn OPIc cấp tốc

Giảng viênThu Hương

Lộ trình họcTổng số bài giảng (15 bài)

Thời hạn nghe giảng30 ngày

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

519,000 đ

[25,000]

Giáo trình

Không có

▶ Giới thiệu khóa học

- Khóa học chuyên sâu dự bị kì thi OPIc tiếng Hàn

- Đưa ra mẫu câu cơ bản và câu áp dụng theo từng chủ đề

- Khóa học dự bị  kì thi OPIc tiếng Hàn ghép nối câu theo mẫu

 

▶ Đối tượng học

- Học viên chuẩn bị thi OPIc tiếng Hàn

- Học viên định học những biểu hiện có thể dùng một cách hữu ích trong kì thi thực tế

- Học viên muốn nâng cao cấp tốc năng lực hội thoại theo chủ đề

 

▶ Mục tiêu khóa học

- Đạt điểm từ IM trở lên

- Thành thạo kĩ năng trả lời các câu hỏi đa dạng trong đề thi mà không lúng túng

- Nâng cao trình độ tiếng Hàn thực tế bằng cách nắm chắc từ vựng và cấu tạo câu phong phú

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1OPIc에 대한 소개PDFXem thử
2자기소개
3학교생활
4직장생활
5거주지
6취미와 관심사 1 (음악 감상, 요리)
7취미와 관심사 2 (애완동물 키우기)
8영화.공연 관람하기
9스포츠 활동 (조깅, 걷기)
10국내.해외 여행
11외식
12날씨
13Role-play 1 면접관에게 질문하기
14Role-play 2 주어진 상황에 맞게 질문하기
15Role-play 3 상황 설명하고 대안 제시하기

Thu Hương

Lý lịch giảng viên

▶ Học vấn

Cử nhân chuyên ngành Luật trường ĐH Quốc gia Hà Nội

Hoàn tất khóa đào tạo Tiếng Hàn ở viện đào tạo ngôn ngữ ĐH Chungang

Thạc sĩ ngành kinh doanh trường ĐH Soongsil

 

▶ Kinh nghiệm

Giảng dạy online tiếng Hàn ở trung tâm SOFL Việt Nam

Thông dịch tiếng Hàn-Việt hội nghị đào tạo diễn kịch thế giới lần thứ 3 trường ĐH Chungang

© 2020 ECK Education. All rights reserved.