Tiếng Hàn OPIc IH cấp tốc

Giảng viênNguyễn Thị Phượng

Lộ trình họcTổng số bài giảng (25 bài)

Thời hạn nghe giảng90 ngày

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

800,000 đ

450,000 đ

[10]

Giáo trình

Không có

▶ Giới thiệu khóa học

- Khóa học chuyên sâu dự bị kì thi OPIc tiếng Hàn 
- Đưa ra mẫu câu cơ bản và câu áp dụng theo từng chủ đề 
- Khóa học dự bị kì thi OPIc tiếng Hàn ghép nối câu theo mẫu 

 

▶ Đối tượng học

- Học viên chuẩn bị thi OPIc tiếng Hàn
- Học viên định học những biểu hiện có thể dùng một cách hữu ích trong kì thi thực tế
- Học viên muốn nâng cao cấp tốc năng lực hội thoại theo chủ đề Mục tiêu khóa học

 

▶ Mục tiêu khóa học

- Đạt điểm từ IH trở lên
- Thành thạo kĩ năng trả lời các câu hỏi đa dạng trong đề thi mà không lúng túng
- Nâng cao trình độ tiếng Hàn thực tế bằng cách nắm chắc từ vựng và cấu tạo câu phong phú

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1오픽 시험소개 및 시험전략Xem thử
2학생
3직장인
4가족 및 친구
5거주지
6여가 활동 주제 1 - 영화보기, 콘서트보기
7여가 활동 주제 2 - 캠핑하기, 공원가기
8음식
9아이에게 책 읽어주기
10요리하기, 애완동물 기르기
11걷기, 조깅
12자전거 타기
13국내 및 해외 출장
14집에서 보내는 휴가
15국내 및 해외 여행
16면접관에게 질문하기
17약속 잡기
18상품 문의 및 구매하기
19상황에 맞게 질문하기
20예약 / 예매하기
21상황 설명 후 도움 요청하기
22상황 설명 후 대안 제시하기
23불만 제기, 환불 및 교환하기
24유사한 경험 말하기

Nguyễn Thị Phượng

Lý lịch giảng viên

[학력]
한국외국어대학원 한국어교육학과

[동영상]
세모담 베트남어 기초

[기타 이력]
VIET NEW LINE 조경 계획 및 설계
MR & MS International Business행사 통역
강남 삼성 라마르병원 베트남 의료관광 통역
베트남 업체 Quang Tran Phat의 농업 관련 수입 통역
'중소기업 중앙회 호치민 K-Beauty 바이어 초청’ 통역

Nhận xét

Tạ Văn Đoàn - 10/08/2021

Mình góp ý 1 chút cô giáo nên dạy cho học sinh phương pháp để làm từng câu hỏi trong đó hơn là chỉ đọc bài nói của cô giáo
Câu trả lời:

© 2023 ECK Education. All rights reserved.