Tiếng Nhật

Cùng chinh phục JLPT N2 - Kanji & Nghe

Giảng viên:Mỹ Linh

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Cùng chinh phục JLPT N2 - Ngữ pháp & Đọc

Giảng viên:Mỹ Linh

Phí nghe giảng: 519,000 đ

Khuyến mãi

Khóa học Luyên thi TOPIK II cấp 3, cấp 4

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 599,000 đ400,000 đ

Khuyến mãi

Tiếng Hàn OPIc IH cấp tốc

Giảng viên:Nguyễn Thị Phượng

Phí nghe giảng: 800,000 đ450,000 đ

베트남 주재원 과정

Giảng viên:Hoang Thi Thuy Tien

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

한 번에 끝! OPIc 베트남어 IH-AL

Giảng viên:Hoang Thi Thuy Tien

Phí nghe giảng: 1,400,000 đ

왕 쉬운 베트남어 단어장

Giảng viên:김연진 Kim Yeon Jin

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

이문화 특강 - 베트남

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

한 번에 끝내는 베트남어 첫걸음

Giảng viên:이수경

Phí nghe giảng: 1,200,000 đ

The 바른 베트남어 표현사전

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

Tiếng Trung ngành dịch vụ - Nhập môn

Giảng viên:Thanh Thùy

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Học tiếng Trung đúng cách step 1

Giảng viên:Thanh Thùy

Phí nghe giảng: 599,000 đ

© 2021 ECK Education. All rights reserved.