Tiếng Trung

Tiếng Trung ngành dịch vụ - Nhập môn

Giảng viên:Thanh Thùy

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Học tiếng Trung đúng cách step 1

Giảng viên:Thanh Thùy

Phí nghe giảng: 599,000 đ

The바른 베트남어 표현사전

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

한번에 끝! OPIc 베트남어

Giảng viên:이수경

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

한 번에 끝! OPI 베트남어

Giảng viên:김민기

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

바로 쓰는 비즈니스 베트남어 초급

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 900,000 đ

The 빠른 베트남어 OPIc IM

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,600,000 đ

© 2020 ECK Education. All rights reserved.