Tiếng Trung

Tiếng Trung ngành dịch vụ - Nhập môn

Giảng viên:Thanh Thùy

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Học tiếng Trung đúng cách step 1

Giảng viên:Thanh Thùy

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Khuyến mãi

Học tiếng Hàn qua web-drama

Giảng viên:Thùy Dương

Phí nghe giảng: 599,000 đ399,000 đ

Korean Corporate Culture

Phí nghe giảng: 329,000 đ

Korean Culture

Phí nghe giảng: 329,000 đ

Khuyến mãi

Mỗi ngày nói tiếng Việt thương mại 10 phút

Giảng viên:팜레민 Phạm Lê Minh

Phí nghe giảng: 1,400,000 đ1,000,000 đ

Luyện thi OPIC tiếng Việt cấp tốc IM

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

Câu mẫu tiếng Việt bước 1

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,400,000 đ

Văn hóa Việt Nam

Giảng viên:CAO HUYỀN TRANG

Phí nghe giảng: 600,000 đ

Tiếng Việt Jjambbong Season 1

Giảng viên:Bella Do

Phí nghe giảng: 40,000 đ

Học tiếng Việt đúng cách lớp 1

Giảng viên:Lee Suh Jin, Bella Do

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

© 2020 ECK Education. All rights reserved.