Tiếng Việt

Luyện thi OPIC tiếng Việt cấp tốc IM

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

Câu mẫu tiếng Việt bước 1

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,400,000 đ

Văn hóa Việt Nam

Giảng viên:CAO HUYỀN TRANG

Phí nghe giảng: 600,000 đ

Tiếng Việt Jjambbong Season 1

Giảng viên:Bella Do

Phí nghe giảng: 40,000 đ

Học tiếng Việt đúng cách lớp 1

Giảng viên:Lee Suh Jin, Bella Do

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

Lần đầu làm quen với tiếng Việt

Giảng viên:Hwang Ehm Lim

Phí nghe giảng: 800,000 đ

Tiếng Việt Jjambbong Season 2

Giảng viên:Lee Suh Gyeong

Phí nghe giảng: 400,000 đ

Học tiếng Việt đúng cách lớp 1 bản up!

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,200,000 đ

Học tiếng Việt đúng cách lớp 2

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,400,000 đ

Ngữ pháp Tiếng Việt Cơ bản

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

Khuyến mãi

Văn hóa và phép tắc công sở [giảng bằng tiếng Hàn + Vietsub]

Giảng viên:조정미 Jo Jeong Mi

Phí nghe giảng: 400,000 đ300,000 đ

Khuyến mãi

Korean Corporate Culture

Phí nghe giảng: 499,000 đ350,000 đ

Khuyến mãi

Korean Culture

Phí nghe giảng: 499,000 đ350,000 đ

Khuyến mãi

Surviving Korea

Phí nghe giảng: 499,000 đ350,000 đ

Tiếng Hàn OPIc cấp tốc

Giảng viên:Thu Hương

Phí nghe giảng: 250,000 đ

© 2019 ECK Education. All rights reserved.