Học tiếng Việt đúng cách lớp 1

Giảng viênLee Suh Jin, Bella Do

Lộ trình họcTổng số bài giảng (34 bài)

Giáo trìnhThe 바른 베트남어 Step1

Thời hạn nghe giảng100 ngày (VOD)

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

1,000,000 đ

[30,000]

Giáo trình

0 đ

Giới thiệu khóa học

- Khóa học dành cho người học tiếng Việt sơ cấp

- Bài nghe và từ vựng thông qua câu ví dụ của giáo viên bản ngữ

- Câu chuyện hội thoại thực tiễn hội thoại hàng ngày

Đối tượng học

- Người mới bắt đầu học tiếng Việt

- Người muốn học giao tiếp khi sống tại Việt Nam

- Người muốn học giao tiếp Thương mại khi đi công tác nước ngoài

- Học sinh muốn chuẩn bị cho kì thi đại học tiếng Việt

Mục tiêu khóa học

- Sử dụng giáo trình đã được kiểm chứng giúp cho học viên học một cách dễ dàng

- Học các mẫu câu cơ bản và giải thích ngữ pháp bằng tiếng Hàn

Giới thiệu giáo trình

[giới thiệu về văn hóa] – món ăn đề cử, thời tiết khí hậu Việt Nam, giới thiệu văn hóa đặc trưng Việt Nam

[File MP3] – cung cấp file nghe do người bản ngữ giọng chuẩn Hà Nội phát âm

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1베트남, 베트남어 소개Xem thử
2베트남어의 알파벳과 발음
3베트남어 성조
401과 • 만나서 반갑습니다.
501과 • 만나서 반갑습니다.
602과 • 실례지만, 당신은 어느 나라 사람이에요?
702과 • 실례지만, 당신은 어느 나라 사람이에요?
803과 • 무슨 일 합니까?
903과 • 무슨 일 합니까?
1004과 • 베트남어 어려워요?
1104과 • 베트남어 어려워요?
1205과 • 올해 몇 살이세요?
1305과 • 올해 몇 살이세요?
1406과 • 이것은 무엇입니까?
1506과 • 이것은 무엇입니까?
1607과 • 우리 가족은 5명입니다.
1707과 • 우리 가족은 5명입니다.
1808과 • 복습 1
1909과 • 지금 몇 시예요?
2009과 • 지금 몇 시예요?
2110과 • 오늘 몇 일이에요?
2210과 • 오늘 몇 일이에요?
2311과 • 주말에 뭐 하셨어요?
2411과 • 주말에 뭐 하셨어요?
2512과 • 이 옷 입어 봐도 되나요?
2612과 • 이 옷 입어 봐도 되나요?
2713과 • 베트남에 가본 적 있으세요?
2813과 • 베트남에 가본 적 있으세요?
2914과 • 베트남 북부에도 4계절이 있습니다.
3014과 • 베트남 북부에도 4계절이 있습니다.
3115과 • 쌀국수 한 그릇 주세요.
3215과 • 쌀국수 한 그릇 주세요.
3316과 • 복습 2
3416과 • 복습 2
Phụ lục kèm theo
MP3 miễn phí
MP3 CD
Tác giả
Cao Huyền Trang, 이수진
Ngày xuất bản
22/02/2017
Nhà xuất bản
ECK Books
Giá
0 đ

Một nghiên cứu Việt Nam thân thiện dành cho người mới bắt đầu học! Bắt đầu ngôn ngữ Đông Nam Việt Nam mới nổi với The Right Series! - Tiếng Việt và tiếng Hàn ...

Lee Suh Jin, Bella DoGiảng viên

© 2019 ECK Education. All rights reserved.