The 바른 베트남어 표현사전

Giảng viênPhan Nguyên

Lộ trình họcTổng số bài giảng (30 bài)

Thời hạn nghe giảng90 ngày

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

1,000,000 đ

[0]

Giáo trình

0 đ

▶ Giới thiệu khóa học
- Học các biểu hiện, cách diễn đạt giao tiếp bản ngữ

- Khóa học giúp bạn có thể hiểu về nghĩa cơ bản và các nghĩa khác nhau của từ vựng

-Học các ví dụ thực tế với các tình huống khác nhau

 

▶ Đối tượng của khóa học
- Người học sơ cấp-trung cấp tiếng Việt

- Người đang học tự học tiếng Việt

- Người học muốn học tiếng Việt hiệu quả hơn 


 
▶ Mục tiêu học tập
- Phân chia từ vựng theo từng phần và có thể giải thích từ vựng tùy theo từng hoàn cảnh

- Có thể hiểu và sử dụng được các tự vựng đúng ngữ pháp

- Có thể hiểu và sử dụng các từ ghép với nhiều cách ghép từ khác nhau

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1강의 소개Xem thử
2놓치지 말아야 할 필수 동사(1)Xem thử
3놓치지 말아야 할 필수 동사(2)Xem thử
4놓치지 말아야 할 필수 동사(3)Xem thử
5형용사의 기본 활용(1)Xem thử
6형용사의 기본 활용(3)Xem thử
7의문 부사(1)Xem thử
8의문 부사(2)Xem thử
9정도 부사Xem thử
10빈도 부사Xem thử
11접속 부사Xem thử
12전치사 역할을 하는 단어(1)Xem thử
13전치사 역할을 하는 단어(2)Xem thử
14단위 명사(1)Xem thử
15시제를 나타내는 단어Xem thử
16조사 역할을 하는 단어Xem thử
17문장의 뜻을 규정해 주는 단어Xem thử
18보조 용언 역할을 하는 단어Xem thử
19한결같은 단어Xem thử
20의미 중복 합성어Xem thử
21헷갈리면 안 되는 동음이의어(1)Xem thử
22헷갈리면 안 되는 동음이의어(2)Xem thử
23새로운 뜻으로 변하는 합성어(1)Xem thử
24새로운 뜻으로 변하는 합성어(2)Xem thử
25사전에 없는 신조어(2)Xem thử
26사전에 없는 신조어(3)Xem thử
Phụ lục kèm theo
MP3 miễn phí
Tác giả
Phan Nguyên Ngọc Trúc
Ngày xuất bản
06/12/2019
Nhà xuất bản
ECK Books
Giá
0 đ

Tăng khả năng tiếng Hàn của bạn bằng giải thích rõ ràng rành mạch

Phan NguyênGiảng viên

Lý lịch giảng viên

Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc Đại học nữ Ewha

Thạc sĩ Ngữ âm tiếng Hàn trường Cao học nữ Ewha

Giảng viên tiếng Hàn tại trung tâm Han Sarang Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm thông biên dịch  

Các dự án tiêu biểu như dịch Phim tài liệu Đài truyền hình MBC, JTBC, phim chuyển thể truyện tranh, ca khúc nổi tiếng K-pop, hồ sơ công ty, sách, tạp chí, nội dung bài giảng trực tuyến, lịch sử Bộ quốc phòng và quân sự vv

Dịch tác phẩm [처음으로 배우는 베트남어]

Phụ trách Marketing online tại Cloud

Giảng viên lớp Tiếng Hàn tại CJ và biên dịch giáo án

Giảng viên tiếng Việt tại trung tâm ngoại ngữ tại Hàn Quốc

Giảng viên tiếng Việt, tiếng Hàn tại ECK Education

© 2021 ECK Education. All rights reserved.