Văn hóa Việt Nam

Giảng viênCAO HUYỀN TRANG

Lộ trình họcTổng số bài giảng (11 bài)

Giáo trìnhKhông có

Thời hạn nghe giảng30 ngày (VOD)

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

600,000 đ

[20,000]

Giáo trình

Không có

Giới thiệu khóa học

- Bài giảng về thông tin cơ bản, điều cần lưu ý, vấn đề điển hình và các thông tin khác

- Bài giảng về các lỗi diễn đạt hay dùng tại Việt Nam

- Giáo viên bản ngữ chỉnh sửa phát âm

Đối tượng học

- Người quan tâm đến văn hóa Việt Nam

- Người chuẩn bị đi du lịch Việt Nam

- Người quan tâm đến những điều cần lưu ý khi đi du lịch Việt Nam

Mục tiêu khóa học

- Học về những lối diễn đạt bằng tiếng Việt ngoài văn hóa

- Chỉnh sửa phát âm theo phát âm của giáo viên bản ngữ

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1베트남 문화 강의 Part1-1 기본정보 (행사, 언어, 교통수단, 화폐 등)Xem thử
2베트남 문화 강의 Part1-2 지역 주의사항 (금기사항, 미신 등)
3베트남 문화 강의 Part1-3 대표적 사항 (인물, 여행지 등)
4베트남 문화 강의 Part1-4 기타정보 Tip (문화적 기타 사항)
5베트남 문화 강의 Part2-1 현지에서 살아남기 - 서점
6베트남 문화 강의 Part2-2 현지에서 살아남기 - 우체국
7베트남 문화 강의 Part2-3 현지에서 살아남기 - 전화카드
8베트남 문화 강의 Part2-4 현지에서 살아남기 - 병원
9베트남 문화 강의 Part2-5 현지에서 살아남기 - 어학원
10베트남 문화 강의 Part2-6 현지에서 살아남기 - 슈퍼
11베트남 문화 강의 Part2-7 현지에서 살아남기 - 은행

CAO HUYỀN TRANGGiảng viên

© 2019 ECK Education. All rights reserved.