[Tuyển dụng]

[SEOUL] TUYỂN ỨNG VIÊN GHI HÌNH BÀI GIẢNG

TUYỂN ỨNG VIÊN GHI HÌNH BÀI GIẢNG
- Hình thức: alba theo hợp đồng, thời gian linh động
- Số lượng bài giảng: 15 bài * mỗi bài khoảng 15 phút
- Nội dung bài giảng: chọn khoảng 3 mẫu câu xuất hiện trong web drama Hàn (có sẵn kịch bản lời thoại) và giải thích bằng tiếng Việt
- Yêu cầu: tốt nghiệp đại học, TOPIK 4 trở lên, biết sử dụng power point, có thể đến ghi hình tại công ty gần ga 구로디지털단지 line 2, tự tin/tự nhiên trước camera
- Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV ghi rõ học vấn & kinh nghiệm nếu có vào khue@eckedu.com / điện thoại: 02-2028-3227
Cảm ơn các bạn~

Thư viện

Các bài viết khác

Bình luận

© 2023 ECK Education. All rights reserved.